Пн. Дек 4th, 2023

Кыргыз тили — мамлекеттик тил !!!

   2023-жылдын 23-сентябрында, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнүнүн 34 жылдыгына карата, Б.Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин илимий китепканасынын медициналык колледжинин окуу залында , китепканачылар, медициналык  колледждин окутуучулары, студенттери, “Китепкөй” Жалал-Абад коомдук бирикмесинин кызматкерлери менен биргеликте,  «Кыргыз тили — мамлекеттик тил» аттуу тегерек стол өткөрүштү.

  Тегерек столго “Китепкөй” Жалал-Абад коомдук бирикмесинин кызматкерлери   Чаршенов Салик, Саипжанов Дилмухамед, Салижанова Мубина, медициналык колледждин мугалимдери жана медколледждин 1-курсунун АД – 1-23 адистигиндеги студенттер катышышты.

 Тегерек столдо “Китепкөй” Жалал-Абад коомдук бирикмесинин кызматкери Салижанова Мубина “Эне тилим – менин дилим” деген темада баяндама окуду.

  Баяндама боюнча   суроо-жооптор берилип, кызуу талкуулар болду. Тегерек столго активдүү катышкан студенттерге “Китепкөй” Жалал-Абад коомдук бирикмесинин сертификаттары берилди.

  Илимий китепкананын бардык бөлүмдөрүндө улуттук  тилибизге  арналган китеп көрөзмөлөрү уюштурулду.

23 сентября 2023 года, в читальном зале медицинского колледжа  научной библиотеки Жалал-Абадского государственного университета имени Б. Осмонова, совместно с библиотекарями, преподавателямии студентами  медицинского колледжа, сотрудниками Жалал-Абадского общественного объединения «Китепкөй» организован круглый стол «Кыргыз тили — мамлекеттик тил».

     В круглом столе приняли участие сотрудники Джалал-Абадского общественного объединения «Китепкөй» Чаршенов Салик, Саипжанов Дилмухамед, Салижанова Мубина, преподаватели медицинского колледжа и студенты 1 курса медицинского колледжа по специальности АД-1-23.

   Салижанова Мубина, сотрудница Джалал-Абадского общественного объединения «Китепкөй»,  на круглом столе выступила с докладом на тему «“Эне тилим – менин дилим”.

   Студентам, принимавшим активное участие в работе круглого стола, были вручены сертификаты Жалал-Абадского общественного объединения «Китепкөй».

Во всех отделах научной библиотеки были организованы книжные выставки, посвященные к дню государственного языка.