Пн. Дек 4th, 2023

         МАМЛЕКЕТТИК  ТИЛ – УЛУТ  УҢГУСУ

     2023-жылдын 23-сентябрында, Жалал-Абад шаарында,”Барпы” атындагы Жалал-Абад областтык драма театрында, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил күнүнө жана көрүнүктүү акын Түмөнбай Байзаковдун 100 жылдык юбилейине карата, Б.Осмонов атындагы Жалал- Абад мамлекеттик унверститети тарабынан уюштурулган “Мамлекттик тил-улут уңгусу” аталыштагы республикалык илимий-практикалык конференция өткөрүлдү.

Конференцияда университеттин илимий китепканасынын фондуна, Ырысбек Жабиров түзгөн Түмөнбай Байзаковдун  чыгармаларынын толук жыйнагынан, 1-2- томдуктарынан 18 даана китеп белекке берилди.

23 сентября 2023 года, в городе Жалал-Абад, в Жалал-Абадском областном драматическом театре имени «Барпы», проведена республиканская научно-практическая конференция «Улуттук тил – улут уңгусу», посвященный к Дню государственного языка Кыргызской Республики и 100-летию со дня рождения известного поэта Тумонбая Байзакова.    Конференция была организована Жалал-Абадским государственным университетом имени Б.Осмонова. На конференции , из полного собрания сочинений Тумонбая Байзакова, 1-2 тома, составленный Ырысбеком Джабировым, 18 экземпляров  книг были переданы в дар в фонд научной библиотеки университета