Вс. Янв 29th, 2023

Рубрика: Отраслевая психология

Э.С. Орозалиев, Н.К. Мусаева, А.И. Тентигенова.

Э.С. Орозалиев, Н.К. Мусаева, А.И. Тентигенова. Кыргыз элинин психологиялык ойлорунун өнүгүүсү. Окуу куралы. — Бишкек «Полиграфбумресурсы», 2017, — 176 б. Аннотация: Бул окуу куралда кыргыз элинин тарыхында психологиялык ойлордун пайда…