Пн. Дек 4th, 2023

Рубрика: Педагогика

Сластенин В.А. и др. Педагогика

Сластенин В.А. и др. Педагогика : Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов; Под ред. В.А. Сластенина. — М.:…

Халматов К.А. Адаптациялык -педагогикалык практика.

Халматов К.А. Адаптациялык -педагогикалык практика. Программа, жобо жана күндөлүк Адаптациялык-педагогикалык практиканы уюштуруу жана өткөрүү боюнча усулдук колдонмо/ Жалал-Абад мамлекеттик университети, Тарых кафедрасы. 60 б. Скачать

Иманкулова М.Т. Балдар эмгеги жана билим берүү

Иманкулова М.Т. Балдар эмгеги жана билим берүү. Мектеп билим берүү системасына иштеп жаткан балдарды интеграциялоо боюнча жетекчилик/авт.түзүүчү. М.Т. Иманкулова, В.А. Бредихина – Б., 2015. – 132 б. Скачать

Кыргыз педагогикасы

Кыргыз педагогикасы: Энциклопедиялык окуу куралы. – Б.: Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2004. – 173 б. скачать

Халматов K. Адаптациялык- педагогикалык практика

Сунушталып жаткан усулдук колдонмодо «адаптациялык- педагогикалык»  практиканын программасы, максаты,милдети, эрежелери жана талаптары так берилген. Скачать