Вс. Июл 21st, 2024

                                                                                                        ЖАМУдагы  жолугушуу

 2024 – жылдын 5 – июнунда, Б. Осмонов атындагы Жалал – Абад мамлекеттик университетинин чоң жыйындар залында, Орус үйүнүн жана  А. Сложеницин атындагы фонддун өкүлдөрү менен жолугушуусу болду.

Жолугушуудан кийин “ Орусиянын чет өлкөлөрдөгү мурастар фонду” Коммерциялык эмес уюму, келишимдик негизде,  бекер белекке  299 нуска, жалпы суммасы 277 150 ( Эки жүз жетимиш жети миң бир жүз элүү) рубль, 64 коп. түзгөн китептерди, университеттин илимий китепканасынын фондуна  өткөрүп беришти.

                                                                                                                    Встреча в ЖАМУ

5 июня 2024 года, в Большом актовом зале Жалал – Абадского государственного университета им. Б. Осмонова состоялась встреча с представителями Русского дома и Фонда А. Солженицина.

 После встречи Некоммерческая организация “ Фонд наследия русского зарубежья”, на основе договора, в фонд научной библиотеки университета, безвозмездно в дар, передали 299 экз. книг, с общей стоимостью 277150 ( Двести семьдесят семь тысяч сто пятьдесят) рублей 64 копейки.