Вт. Май 28th, 2024

Рубрика: Кыргызский язык и литература

Акунова А.

Акунова А., Раимбекова М., Карамендеева Ч. Азыркы кыргыз тили. Синтаксис: Жогорку окуу жайдын студенттери үчүн. -Б.: 2010.- 197 б. скачать  

Жапаров Шерали

Жапаров Шерали, Сыдыкова Толгонай. Азыркы кыргыз тилинин лексикологиясы жана лексикографиясы (Окуу китеби). Экинчи басылышы.- Б.: «Текник» Б., 2013. – 172 б. скачать  

Асаналиев К. ж.б.

Асаналиев К. ж.б. Кыргыз адабияты. Орто мектептердин X классы үчүн. Оңдолуп 2- басылышы. – Б., “Акыл” ААК “Мектеп”, 2003. – 361 б. скачать

Жээнтаева К.К.

Жээнтаева К.К., В.Ш. Исаева. Кыргыз адабияты. 10 – кл. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептер жана гимназиялар үчүн окуу китеби.  – Б.: “Кутаалам”, 2013. – 172 б., сүрөт. скачать

Ашимбаева Г.С. Кыргыз тили: окуу усулдук колдонмо

Ашимбаева Г.С., Көчөрова Г.О. Кыргыз тили: окуу усулдук колдонмо.- Б.: 2022.- 188 б. Окуу усулдук колдонмонун негизги максаты- кыргыз тилин теориялык жана практикалык аспектиде окутуп үйрөтүүдө, студенттердин мамлекеттик тилде сабаттуу…

Ашимбаева Г. Кыргыз тили жана адабияты предметинен көнүгүүлөр жана тапшырмалар

Ашимбаева Г. Кыргыз тили жана адабияты предметинен көнүгүүлөр жана тапшырмалар. Жалал- Абад, 2019.- 84 б. Колдонмо жогорку окуу жайларынын филологиялык билим берүү багытынын орус тили жана адабияты, немец тили жана…

Ашимбаева Г. Жат жазуулар жыйнагы.

Ашимбаева Г., Көчөрова Г. Жат жазуулар жыйнагы.- Жалал- Абад.- 2012.- 64 б. Жыйнакта жат жазуунун түрлөрү, анын жүргүзүлүү ыкмалары жана жат жазуу үчүн тандалып алынган текстер берилди. Эмгек жогорку окуу…