Пн. Апр 15th, 2024

Рубрика: Кыргызский язык

Акунова А.

Акунова А., Раимбекова М., Карамендеева Ч. Азыркы кыргыз тили. Синтаксис: Жогорку окуу жайдын студенттери үчүн. -Б.: 2010.- 197 б. скачать  

Жапаров Шерали

Жапаров Шерали, Сыдыкова Толгонай. Азыркы кыргыз тилинин лексикологиясы жана лексикографиясы (Окуу китеби). Экинчи басылышы.- Б.: «Текник» Б., 2013. – 172 б. скачать  

Асаналиев К. ж.б.

Асаналиев К. ж.б. Кыргыз адабияты. Орто мектептердин X классы үчүн. Оңдолуп 2- басылышы. – Б., “Акыл” ААК “Мектеп”, 2003. – 361 б. скачать

Жээнтаева К.К.

Жээнтаева К.К., В.Ш. Исаева. Кыргыз адабияты. 10 – кл. Окутуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептер жана гимназиялар үчүн окуу китеби.  – Б.: “Кутаалам”, 2013. – 172 б., сүрөт. скачать