Вс. Июл 21st, 2024

Санариптик доордогу китепканалар: инновациялар, сервистер, ресурстар

2024 – жылдын 6-7 июнунда, Бишкек шаарында, И. Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин базасында, Кыргызстандын Электрондук Китепканалар Ассоциациациясынын 15 жылдыгына жана КМТУнун илимий китепканасынын 70 жылдыгына арналган “ Санариптик доордогу китепканалар: инновациялар, сервистер, ресурстар” Эл аралык конференция болуп өттү.

Конференцияда Б. Осмонов атындагы ЖАМУнун илимий китепканасынын  директору Култаева Р.Т. катышып, “Университеттин илимий китепканасы билим берүүнү  китепканалык – маалымат ресурстары менен камсыз кылуудагы орду” боюнча баяндама жасады.

Эл аралык конференциянын катышуучуларына сертификаттар тапшырылды.

ЖАМУнун илимий китепканасынын директору, Култаева Роза Тажимырзаевна, Кыргыз Республикасынын китепканачыларынын коомдук бирикмесинин Ардак грамотасы менен сыйланды.

Библиотеки в цифровую эпоху: инновации, сервисы, ресурсы

С 6 -7 июня 2024 года, в г. Бишкек, на базе Кыргызского государственного университета им. И. Раззакова, состоялась Международная конференция “ Библиотеки в цифровую эпоху: инновации, сервисы, ресурсы”, посвященная к 15 летию АЭБК и научной библиотеки КГТУ им. И. Раззакова.

На конференции принимала участие директор научной библиотеки   ЖАГУ им. Б. Осмонова Култаева Р.Т. и выступила с докладом и презентацией по теме:  “Научная библиотека университета в обеспечении библиотечно – информационными ресурсами образования”.

Участникам международной конференции вручены сертификаты.

Директор научной библиотеки ЖАГУ Култаева Роза Тажимырзаевна  награждена Почетной грамотой Ассоциации общественных объединений библиотекарей Кыргызской Республики