Пн. Апр 15th, 2024

Месяц: Февраль 2023

Болотова А.С. Ботаника предмети боюнча курструк иштерди жазууда эксперименттерди жүргүзүү усулдары

Болотова А.С., Турдубаева Б.М., Алыбеков Э.А., Кожобеков Т.М. Ботаника предмети боюнча курструк иштерди жазууда эксперименттерди жүргүзүү усулдары.- Жалал-Абад, 2009.- 96 б. Скачать

Ашимбаева Г.С. Кыргыз тили: окуу усулдук колдонмо

Ашимбаева Г.С., Көчөрова Г.О. Кыргыз тили: окуу усулдук колдонмо.- Б.: 2022.- 188 б. Окуу усулдук колдонмонун негизги максаты- кыргыз тилин теориялык жана практикалык аспектиде окутуп үйрөтүүдө, студенттердин мамлекеттик тилде сабаттуу…

Ашимбаева Г. Кыргыз тили жана адабияты предметинен көнүгүүлөр жана тапшырмалар

Ашимбаева Г. Кыргыз тили жана адабияты предметинен көнүгүүлөр жана тапшырмалар. Жалал- Абад, 2019.- 84 б. Колдонмо жогорку окуу жайларынын филологиялык билим берүү багытынын орус тили жана адабияты, немец тили жана…

Ашимбаева Г. Кыргыз тили 7- класс: окуу китеби

Ашимбаева Г., Кадырова А., Аширбаев Т. Кыргыз тили 7- класс: Окутуу өзбек тилинде жүргүзүлгөн мектептер үчүн окуу китеби/ Т.Аширбаев, А.Кадырова, Г.Ашимбаева. оңдолуп 2- басылышы. Б.: Учкун, 2008.- 104 б. Бул…

Чокоева Д.М. Өзгөнү ээрчиген өзүн унутат

Чокоева Д.М. Өзгөнү ээрчиген өзүн унутат.- Жалал- Абад, 2021.- 148 б. Бул китепте: улуттук чындык кандай экендиги, кыргыз элинин руханий таржымалынын башаты кайда жаткандыгы, улуттук баалулуктарды башка багытка буруунун түпкү…

Чокоева Д.М. Кудай, дин, салт жана санарип

Чокоева Д.М. Кудай, дин, салт жана санарип: илимий популярдуу басылма.- Жалал- Абад, 2021.- 171 б. Бул китепте элдердин ичинен кыргыздар өз Кудайын кантип тапкандыгы, Кудайга кантип келгендиги жөнүндө, кыргыз каада-…

Чокоева Д.М. Антикалык Грек адабияты боюнча лекциялар жыйнагы

Чокоева Д.М. Антикалык Грек адабияты боюнча лекциялар жыйнагы: Филология факультеттердин студенттери үчүн окуу куралы.- Бишкек,2009.- 281 б. Бул окуу куралында Антикалык грек адабияты боюнча кеңири маалыматтар: грек мифологиясы, анын өнүгүү…

Ашимбаева Г. Жат жазуулар жыйнагы.

Ашимбаева Г., Көчөрова Г. Жат жазуулар жыйнагы.- Жалал- Абад.- 2012.- 64 б. Жыйнакта жат жазуунун түрлөрү, анын жүргүзүлүү ыкмалары жана жат жазуу үчүн тандалып алынган текстер берилди. Эмгек жогорку окуу…