Вс. Июл 21st, 2024

Месяц: Январь 2023

Көңүл буруңуздар!!!

Урматтуу Б. Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин  окутуучулары, илимий кызматкерлери, студенттери, аспиранттары! Университеттин илимий китепканасы 2025-жылдын 31-декабрына чейин EIFL консорциумунун математика илими боюнча электрондук журналдарына бекер кирүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болду.…

Токоева Г.С. “Философия” Окуу- усулдук комплекс

Токоева Г.С. “Философия” Окуу- усулдук комплекс.- Жалал- Абад, 2022.- 137 б. Скачать

Эшиев А. М. Улуу дастан баяны

Эшиев А. М. Улуу дастан баяны.- Бишкек: Улуу тоолор, 2022.- 165 б. Бул илимий- популярдуу эмгек «Манас» эпосунун  Шапак Рысмендеевдин (Бишкек: «Газета KG», 2013.- 436 б.) жана Шаабай Азизовдун варианттарынын…

Эшиев А. М. Эпос «Манас» и исторические источники

Эшиев А. М. Эпос «Манас» и исторические источники: параллели, аналогии, сходства. Монография. Бишкек, 2021.- 183 с. Эпос «Манас» как историко-этнографический источник. В труде рассматриваются теонимы, эпонимы, антропонимы, этнонимы, этнотопонимы в…