Чт. Июн 20th, 2024
Китепкана директору:
Култаева Роза Тажимырзаевна
Дареги: 720908, Кыргыз Республикасы,
Жалал-Абад ш.,Т. Байзаков
проспектиси  25
Телефон: (03722) 2-39-37                           
Сайт: http://jasulib. org.kg
E-mail: roza_kultaeva@ mail.ru
sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

1993-жылдын 2-апрелинде ЖАМУ түзүлгөндөн баштап, ЖАМУнун Борборлоштурулган китепканасы  түзүлгөн (БК).

2000-жылдын 12.06  ЖАМУнун Борборлоштурулган китепканасы, ЖАМУнун Борбордук илимий китепканасы, ал эми 01.02.2007-жылдан Китепкана-маалымат Борбору болуп аталды.

2022-жылдын 30.06 Китепкана-маалымат Борбору — Окуу-илимий китепкана маалымат борбору (илимий китепкана) болуп аталды.

Жыл сайын илимий китепкананын фонду, кафедралар менен биргеликте,  ар бир адистиктер боюнча  кафедралардын билдирүүлөрүнө ылайык, тиешелүү мамлекеттик билим берүү стандарттарынын тематикалык пландарынын негизинде, университеттин администрациясы тарабынан белгиленген тартипте, китептерди, маалыматтарды, электрондук ресурстарды, мезгилдүү басылмаларды сатып алуу боюнча илимий китепкананын сметасына киргизилген адистиктер боюнча толукталат.

ЖАМУнун китепканасынын жалпы фонду  773314   нусканы түзөт , негизги бөлүгү окуу адабияттары.

Анын ичинен: Окуу-илимий китепкана-маалымат  борборунун (илимий китепкана)  Жалал-Абад шаары боюнча жалпы фонду- 631244 нусканы  түзөт, негизги бөлүгү окуу адабияттары 227036  нуска жана 23201 электрондук  ресурстар , 29647  нуска көркөм адабият,  13426 авторефераттар, 337874 методикалим, илимий адабияттар жана башка маалымат ресурстары менен толукталган.

Жылына 3360 нускадан ашык  китептер, ар түрдүү басылмалар,  электрондук ресурстар сатылып алынат.  Анын ичинен 2789 нускадан ашык  журнал, китеп жана башка электрондук маалымат басылмалары  жана башка маалыматтык ресурстар белекке алынат.

Окуу-илимий китепкана-маалымат  борборунда (илимий китепканада)  Азамат Алтайдын (Кудайберген Кожомбердиев) коллекцияларынан баалуу фонд түзүлгөн,  Азамат Алтай  клубу  уюшулган,  интеллектуалдык менчик боюнча патенттик адабияттардын жана  документациялардын  фонду  түзүлгөн.

Жыл сайын  Окуу-илимий китепкана-маалымат  борборунда (илимий китепканада) Кыргызстандын, Россиянын мезгилдүү басылмаларынын  73  аталыштагы газета-журналдарына жана  электрондук  База Топтомдоруна жазылуу жүргүзүлөт.

Китепкана, 2006-жылдын 1-сентябрынан-2010-жылдын 31-мартына чейин, Евросоюздун TACIС программасынын бюджетинен каржыланган «KYRLIBNET» евродолбоорунун алкагында, биргелешкен ТЕМПУС  UM-JEP-26219 «Кыргызстандын университеттик китепканалардын арасындагы китепканалык маалымат ресурстары менен алмашуу» 3 жылдык  инновациялык  евродолбоорго катышып  иш  алып  барды.

Евродолбоордун алкагында Окуу-илимий китепкана-маалымат  борборунда (илимий китепканада) 3 заманбап  бөлүм  түзүлгөн:

 • Библиография жана электрондук документациялар бөлүмү (БЭД)
 • Илимий-техникалык маалыматтарды окутуу жана жайылтуу борбору (ЦОРНТИ)
 • Электрондук документтерди  жөнөтүү,  кабыл  алуу жана  маалыматтарды  башкаруу  системасы (ЭДД и ИСУ) – КАА — китепканалар аралык абонементи — T – SYSTEM – электрондук документтерди жөнөтүү системасы

Окуу-илимий китепкана-маалымат  борборунун (илимий китепкананын) 25 китепканачысы жана IT адистери Евросоюздан жана Бишкек шаарындагы И. Раззаков атындагы КТУнун китепканасынын базасында евроөнөктөштөрдүн катышуусуунда  сынактык окуу-лардан өтүшүп, тажрыйба алышып, бүгүнкү күндө ЖАМУнун китепканасында жаңы технологиялардын каражаттары менен пайдаланып окурмандарды маалымат менен камсыз кылуунун үстүндө иштешүүдө.

Пайдалануучуларды окутуу үчүн Окуу-илимий китепкана-маалымат борборунун (илимий  китепкана) окуу курстарынын төмөнкү МОДУЛДАРЫ иштелип чыккан:

 • Автордук укук (евродолбоордун алкагында иштелген)
 • WEB 2.0 китепканада (евродолбоордун алкагында иштелген)
 • Китепкана ресурстарынын негиздери, 1- курс студенттери үчүн
 • Заманбап китепкана, китепкана кызматкерлери үчүн
 • Изилдөө аракеттери үчүн, аспиранттар, жаш окутуучулар жана магистранттар  үчүн
 • Электронндук китепкана (евродолбоордун алкагында иштелген), жылына 1899 дан ашык университеттин пайдалануучулары окуу курстарынан окуп чыгышат.

ЖАМУнун китепканасы, «KYRLIBNET» евродолбоорунун алкагында, 2011-ж. 15 июнунда, Кыргызстандын китепканаларынын  биргелешкен юридикалык «Электрондук китепканалардын ассоциациясы» түзүлүп, мамлекеттик юридикалык «Электрондук китепканалардын ассоциациясы» каттоодон өтүп, каттоо  күбөлүгүн алуу менен бирге  Кыргызстандагы электрондук  китепканалардын ассоциациясын уюштуруучуларынын жана түзүүчүлөрүнүн бири  болуп калды. («Электрондук китепканалардын   ассоциациясы» каттоо күбөлүгү № 117355-3301-ОЮЛ, КОД ОКПО 27489963, ИНН  01506201110228, Бишкек ш. 15. 06. 2011 Серия ГРЮ № 002858).

 Кыргызстандын китепканаларынын биргелешкен юридикалык «Электрондук  китепканалардын   ассоциациясына» 23 китепканасы  мүчө.

  2010- жылдын 31-мартында  долбоор ийгиликтүү аяктары менен ЖАМУ, КТУ, ЫМУ жана дагы башка, Кыргызстандын бириккен 6 жогорку окуу жайларынын маалымат ресурстары менен биргелешип алмашып пайдаланууга жана бул долбоорго кирген Кыргызстандын жогорку окуу жайларынын китепканаларынын китепканалык- маалымат ресурстарын  жана материалдарын күнү-түнү жайгаштырууга , кеңири маалымат алуу мүмкүнчүлүктөрү түзүлүп,  Кыргызстандын жогорку окуу жайларынын китепканаларынын ортосундагы байланышты бириктирүүчү «KYRLIBNET» Евродолбоорунун  бирдиктүү сайты түзүлдү  (www.kyrlibnet.kg).

Окуу- илимий китепкана-маалымат  борбору (илимий китепкана) KYRLIBNET-  UM-JEP- 26219-2005 ТЕМПУС – ТАСИС Эл Аралык биргелешкен евродолбоордун колдоосунда 28  компьютер, 2 компьютер-сервер, МФУ (сканер+принтер+ксерокс)-1 “Epson”проектор –  1,  толукталып,  АБС “ИРБИС-64” программасынын  жаңы версиясы менен камсыз болгон.

Бүгүнкү күндө илимий китепканада: Компьютер 18 (16 компьютер  евродолбоордун  алкагында сатылып алынган, 9 окурмандар үчүн), 1 проектор үчүн доска,1 сканер, 1 “Samsung” көчүрмөсү, 2 мобилдик доска окурмандар үчүн иштейт.

2006-жылдан баштап китепканада электрондук каталог иштей баштады. Китепкананы, автоматташтыруу системасынын  “ИРБИС- 64”программасы боюнча китепкананын ресурстарынын электрондук каталогу түзүлүп, электрондук каталог (ЭК) китепкананын ресурстарын пайдаланууга болгон мүмкүнчүлүктөрүн камсыз кылууда.

2006-жылы илимий китепкана Сорос-Кыргызстан Фондунун грантынын эсебинен, АБС «ИРБИС-32», 2 системасына, 2011-жылы европалык “KYRLIBNET” долбоорунун гранты менен АБС “ИРБИС-64” 5 программасы менен камсыз болду.

Окуу-илимий китепкана-маалымат  борборунун (илимий китепкананын) электрондук каталогу төмөнкү База Топтомдору (БТ) боюнча:

 • БТ-LIC – Китептер
 • БТ-TPPS — ЖАМУнун профессордук-окутуучулар курамынын эмгектери
 • БТ-PIJ — Мезгилдүү басылмалар
 • БТ-ARJ – Авторефераттар
 • БТ-KP – Кыргызпатент
 • БТ-VO — Жогорку билим
 • БТ-KG – Кыргызстан
 • БТ –JAL — Жалал-Абад
 • БТ –CHA -Чынгыз Айтматов
 • БТ–SPPS — ЖАМУнун профессордук-окутуучулар курамынын макалалары
 • БТ-BDCD — СД-дисктер
 • NDOKR — Билим берүү  нормативдик-укуктук документтер топтоштурулган.

«KYRLIBNET» евродолбоорунун алкагында,  2007 – жылы китепкананын  өздүк WEB-сайты түзүлгөн, 2022-жылдын 1 апрелинен WEB-сайт жаңыланып, кеңейтилип түзүлдү  www.Jasulib.org.kg

                                                                                          Китепкананын структурасы:

 • Электрондук каталог жана маалымат ресурстарын өнүктүрүү бөлүмү (ЭКРИР)
 • Библиография жана электрондук документациялар бөлүмү (БЭД).
 • Илимий-техникалык маалыматтарды окутуу жана жайылтуу борбору (ЦОРНТИ)
 • Электрондук документтерди жөнөтүү, кабыл алуу жана маалыматтарды башкаруу системасы (ЭДД и ИСУ) – КАА — китепканалар аралык абонементи- T – SYSTEM – электрондук документтерди жөнөтүү системасы
 • Тейлөө бөлүмү: 3 окуу абонементи, 1 Көркөм адабият абонементи, 500 орундуу 5 окуу залы, 2 электрондук окуу залы,  1 китепкана пункту окурмандардын  суроо-талаптарын  камсыз кылуу кызматында.

                                                                                             Китепкана штаты 18 адам

Окуу-илимий китепкана-маалымат  борборунун (илимий китепкананын) ЖАМУнун борбордон чет жактагы факультеттеринде 5 филиалы бар:

 • Т. Бекболотоа атындагы Аксы колледжи;
 • Кочкор- Ата колледжи;
 • Майлы-Суу колледжи;
 • Таш-Көмүр инженердик-педагогикалык институту;
 • Кара-Көл колледжи

Жыл сайын Окуу-илимий китепкана-маалымат  борборунда (илимий китепканада бирдиктүү окуу белети боюнча – 3538 окурман тейленип, бир жылда 344817 ашуун китеп     жана журналдар берилип, жыл ичинде 164783  ашуун  пайдалануучу келип турат.

                                                                                       Жумуштун приоритеттүү багыттары:

 • фондду сапаттуу комплектилөө;
 • билим берүү процессин жана илимий изилдөөлөрдү маалымат  менен камсыздоо;
 • китепкананын пайдалануучуларынын маалыматтык керектөөлөрүн канааттандырууда компьютердик технологияларды колдонуу.

                                                                       Электрондук китепкана төмөнкү багыттар  боюнча түзүлгөн:  

 • университетте окутулган дисциплиналар боюнча  окуу китептеринин  толук текстүү коллекцияларын түзүү;
 • пайдалануучуларга окуу адабияттарынын электрондук фондун уюштуруу берүү;
 • эл аралык База Топтомдорунун (БТ) ссылкаларын түзүү;
 • университеттин профессордук-окутуучулар курамынын  эмгектеринин  толук тексттүү коллекцияларын  түзүү ;
 • толук текстүү электрондук База Топторуна жазылууну жүргүзүү;
 • ЖАМУнун Жарчысындагы илимий макалалардын  толук текстүү коллекцияларын  түзүү.

Илимий китепкана-маалымат  борбору (илимий китепкана)- Кыргыз Республикасынын китепкана-маалымат Консорциумунун Ассоциациясынын (БИК), Эл Аралык электрондук китепканаларды жана жаңы маалымат технологияларын колдонуучулар жана иштетүүчүлөр Ассоциациясынын (ЭБНИТ) жана ошондой эле Кыргызстандын китепканаларынын биргелешкен юридикалык «Электрондук китепканалардын ассоциациясына» (АЭБК) мүчө.

Илимий китепкана кызматкерлери китепкана иши боюнча эл аралык конференциялардын, форумдардын, конкурстардын, семинарлардын жана долбоорлордун  активдүү катышуучулары.