Вс. Июн 16th, 2024

Рубрика: Диссертация

Садыралиев Ж. Региондун инвестициялык потенциалын баалоону өркүндөтүү жана аны пайдаланууну жакшыртуунун жолдору (Кыргыз Республикасынын Жалал -Абад облусунун мисалында)

Садыралиев Ж. Региондун инвестициялык потенциалын баалоону өркүндөтүү жана аны пайдаланууну жакшыртуунун жолдору (Кыргыз Республикасынын Жалал -Абад облусунун мисалында). 08.00.05 “Экономика жана эл чарбасын башкаруу”; (экономика жана ишканаларда, тармактарды, комплекстерди уюштуруу…

Дарбанов Б.Е. Проблемы теории речевосприятия

Дарбанов Б.Е. Проблемы теории речевосприятия. 10.02.19 – теория языка. ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени доктора филологических наук.- Джалал-Абад, 2012.- 419 с. Скачать