Вт. Дек 5th, 2023

Т Р Е Н И Н Г – С Е М И Н А Р !!!

28.09.2023 – жылы, Б. Осмонов атындагы ЖАМУнун медицина факультетинин корпусундагы 314- аудиториясында, медицина факультетинин профессор — окутуучулар курамына,университеттин окуу- илимий китепкана- маалымат борборунун (илимий китепкана) окутуу борборунун тренерлери Э.К.Козубаева жана А.А.Токтоналиева ОИКМБ (илимий китепкана ) jasulib.org.kg жана Электрондук китепканалар ассоциациясынын kyrlibnet.kg сайттарынын электрондук ресурстарынан пайдалануу жолдору боюнча кеңири тренинг — семинар өткөрүштү.

28.09.2023 года, в корпусе  медицинского факультета ЖАГУ имени  Б. Осмонова, аудитория 314, профессорско — преподавательскому составу медфака, проведен комплексный тренинг- семинар по использованию электронных ресурсов сайта jasulib.org.kg и Ассоциации электронных библиотек Кыргызстана  kyrlibnet.kg.

Тренинг провели: тренеры учебного центра научной библиотеки университета. Э.К.Козубаева и А.А.Токтоналиева