Вс. Янв 29th, 2023

I  УЛУТТУК  ФОРУМ

2022- жылдын 17- ноябрында Бишкек шаарында “Кыргыз Республикасынын инновациялык өнүгүүсү үчүн маалыматтык ресурстар жана технологиялар” I  Улуттук форум болуп өттү.

I  Улуттук форумга Б.Осмонов атындагы  Жалал- Абад мамлекеттик университетинин илимий китепканасынын директору Р.Т. Култаева жана китепкананын башкы китепканачысы  жана библиографы У.О. Осмонова катышып келишти.

Дүйнөнүн алдыңкы басмаканаларынын электрондук илимий- билим  берүүчүлүк ресурстары  жана аларды жогорку окуу жайларда жана илимий борборлордо пайдалануу чеберчилик класстарына катышып СЕРТИФИКАТ  алышты.