Чт. Июн 20th, 2024

                                         “Жеңиш  Диктанты” – «Диктант Победы»   

2024-жылдын 26-апрелинде саат 15:00-17:00 Б. Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинин илимий китепканасынын окуу залында, Жеңиш күнүн майрамдоого карата, «Жеңиш диктанты» эл аралык акциясы өткөрүлдү.

Эл аралык «Жеңиш диктанты» акциясына филология факультетинин орус филологиясы кафедрасынын, экономика жана укук колледжинин окутуучулары, студенттери жана университеттин илимий китепканасынын кызматкерлери катышты.

  Эл аралык акциянын уюштуруучулары:

 1.      Жалал-Абад областтык «Славян диаспорасы» коомдук бирикмесинин жетекчиси Малюженко В.В.

2.      Славян диаспорасынын методисти, ЭЮК  ЖАМУнун окутуучусу Карим кызы  Лунара

3.      ЖАМУ филология факультетинин орус филологиясы кафедрасынын башчысы Жусупова А.А.

4.  ЖАМУ илимий китепканасынын директору Култаева Р.Т.

 

 

Эл аралык “Жеңиш диктанты” акциясынын катышуучуларына сертификаттар  тапшырылды.

«Славян диаспорасы» коомдук бирикмесинин жетекчиси Малюженко В.В. Улуу Ата Мекендик согуштагы эрдиктер тууралуу китептерди, ЖАМУнун илимий китепканасынын фондуна белекке берди

26 апреля 2024 года, с 15:00-17:00 ч., в  читальном  зале научной библиотеки  Жалал- Абадского  государственного университета им. Б. Осмонова проведена  Международная акция  «Диктант Победы» , приуроченная к празднованию Дня Победы.

В акции принимали участие преподаватели, студенты кафедры русской филологии филологического факультета, экономико-юридического колледжа и сотрудники научной библиотеки университета.

                          Организаторы международной акции:

  1. Руководитель Жалал-Абадского областного АО « Славянская диаспора » Малюженко В.В.

2.  Методист славянской диаспоры, преподаватель ЭЮК ЖАГУ Карим кызы Лунара

3.  Зав. кафедрой русской филологии ФФ ЖАГУ Жусупова А.А.

4.  Директор научной библиотеки ЖАГУ Култаева Р.Т.

Участникам Международной акции «Диктант Победы» вручены  сертификаты.

Руководителем АО «Славянская диаспора» Малюженко В.В. в фонд научной библиотеки ЖАГУ переданы в дар, книги  о подвигах в Великой Отечественной Войне.