Чт. Июн 20th, 2024

“Манас” улуттук академиясы Жалал – Абад жергесинде!

            2024-жылдын 23-апрелинде, Б.Осмонов атындагы Жалал – Абад мамлекеттик университетинде, “Манас” улуттук академиясы мамлекеттик мекемеси жана ЖАМУ биргеликте уюштурган Манас эпосу: изилдөө жана окутуу” аттуу илимий – практикалык конференциясы болуп өттү.

“Манас” улуттук академиясынын президенти, филология илимдеринин доктору, доцент Бакчиев Талантаалы Алымбекевич, университетинин илимий китепканасына жана манастаануучуларга “Манас” улуттук академиясынын атынан китептерди тапшырды.

Китеп тапшыруу аземи\ Церемония вручения книг

                        Национальная академия “Манас” находится в Жалал – Абаде!

23 апреля 2024 г. в Жалал – Абадском государственном университете им. Б. Осмонова проведена научно – практическая конференция “Эпос Манас: исследования и обучение”, организованная совместно Государственным учреждением ” Национальная академия “Манас” и ЖАГУ.

Президент Национальной академии “Манас”, доктор филологических наук, доцент Бакчиев Талантаалы Алымбекович вручил книги научной библиотеке университета и манасоведам от имени Национальной академии “Манас”.