Пт. Мар 1st, 2024

Тарых жана Ата – бабаларды эскерүү !

2023-жылдын 2-ноябрында Б. Осмонов атындагы Жалал – Абад мамлекеттик университетинин илимий китепканасынын окуу залында, Э. Уметов атындагы педагогикалык факультетинин тарых кафедрасынын  окутуучулары, студенттери жана илимий китепкананын кызматкерлери менен биргеликте, 7-8- ноябрь Тарых жана Ата бабаларды эскерүү күнүнө карата  “Ата – бабалар басып өткөн жол, жаштарга үлгү” аталышындагы тегерек стол өткөрүштү.

Тегерек столдо тарых кафедрасынын профессордук- окутуучулар курамы, студенттери кызыктуу илимий баяндамаларды жасашты.Студенттер тарабынан Ата – Мекенди сүйүүгө жана патриоттулукка арналган ырлар  окулду.

Иш чаранын жүрүшүндө 1916 – жылкы улуттук боштондук кыймылы “ Үркүн” жана репрессияга арналган документалдуу фильмдер көрсөтүлдү.

Илимий китепкана кызматкерлери тарабынан, кыргыздын белгилүү тарыхый инсандарына арналган “Тарых жана Ата – бабаларды эскерүү» деген темада китеп көргөзмөсү уюштурулду.

2 ноября 2023 года, в читальном зале научной библиотеки Жалал-Абадского государственного университета имени Б.Осмонова, преподаватели, студенты кафедры истории  педагогического факультета  им. Э. Уметова, сотрудники научной библиотеки, совместно провели круглый стол на тему «Путь, пройденный предками, подарок молодежи», посвященный к дню Великой Октябрьской  революции  и  к  дню памяти  исторических предков  и исторических личностей Кыргызстана, 7-8 ноября.

На круглом столе преподаватели и студенты исторического факультета выступили с интересными научными докладами, студенты прочитали стихи, посвященные любви к Родине и патриотизму.

В ходе мероприятия были показаны документальные фильмы, посвященные национально-освободительному движению «Үркүн» 1916 года и репрессиям. Сотрудниками научной библиотеки была организована книжная выставка, посвященная известным историческим деятелям Кыргызстана на тему «История и память предков».