Вс. Июл 21st, 2024

Кубат  бий  – тарыхый  инсан !!!

2023-жылдын 10- октябрында, Б. Осмонов атындагы Жалал- Абад мамлекттик университетинин  илимий китепканасынын окуу залында, Э. Уметов атындагы педагогикалык факультетинин тарых кафедрасынын  окутуучулары, студенттери ,  илимий китепкананын кызматкерлери менен биргеликте Инсан таануу маселелери: “Кубат бийдин кыргыз тарыхында ээлеген орду” аталышындагы тегерек стол болуп өттү.

Тегерек столду тарых кафедрасынын башчысы,т.и.к. доцент Г.А. Анарбаева ачты. Тегерек столдо кафедранын доценти Э.А Авазов, ага окутуучу К.А. Халматов, Т-1-20 тайпасынын студенткасы А. Орозбекова кызыктуу илимий баяндама жасашты.

Иш чарага “Кубат бий” фондунун төрагасы Суран Өмүрзаков, ЖАМУнун ардактуу профессору К. Туманов, т.и.к. профессор А.Аширалиев жана Сузак районунун ардактуу атуулу Абдыкаар Балтабаев конок катары катышышып, тарыхый инсандарды даңазалап, жаштарды патриоттуулукка жана ата мекенди сүйүүгө чакырышты. Иш чарада кыргыздын белгилүү тарыхый инсандарына жана Кубат бийге арналган китеп  көргөзмөсү уюштурулду.

Кубат бий – историческая личность !!!

10 октября 2023 года, в читальном зале научной библиотеки ЖАГУ им Б. Осмонова, проведен круглый стол на тему: «Проблемы гуманитарных наук: «Место Кубат бия в истории Кыргызстана».

Организаторы: преподаватели, студенты кафедры истории педагогического факультета им. Э. Уметова, библиотекари научной библиотеки. Мероприятие открыла заведующая кафедрой истории, доцент Г.А. Анарбаева. Доцент кафедры Э.А. Авазов, преподаватель К.А. Халматов, студент группы Т-1-20 А. Орозбекова выступили с интересными научными  докладами.

В мероприятии приняли участие председатель фонда «Кубат бий» Суран Омурзаков, почетный профессор ЖАГУ К. Туманов. В качестве гостя выступили: профессор А. Аширалиев и почетный гражданин Сузакского района Абдыкаар Балтабаев.

На мероприятии сотрудниками научной библиотеки, была организована книжная выставка, посвященная известным историческим личностям Кыргызстана и Кубат бию.